• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

Online Auction Of Private Old Photographs, Objects, Books, Glass Slides, Maps And Ephemeras / 24.02.2019 - 10:30 (Gmt +3)

Currency of Auction: 1 US $=5,15 TL // 1 EURO=5,90 TL // 1 GBP=6,60 TL PLEASE BID ONLINE till 24 February 2019 - 10:30 PM (Gmt+3)

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 800 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 250 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 250 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 375 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 4,000 TL

Starting Bid: 4,000 TL

Starting Bid: 1,250 TL

Starting Bid: 1,000 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 350 TL

Starting Bid: 250 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 450 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 4,000 TL

Starting Bid: 3,750 TL

Starting Bid: 1,250 TL

Starting Bid: 1,250 TL

Lot Number: 254 » Painting

Zeki Faik İzer

Zeki Faik İzer, Kağıt üzerine karakalem, İmzalı, 79 tarihli, 26x40 cm.

Özgeçmiş:1905 yılında İstanbul’da doğdu. 1923-1928 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Daha sonra Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitti. 1928-1932 yılları arasında öğrenimine devam ettiği Paris’te André Lhote ve Otto Friesz Atölyelerinde resim eğitimini tamamladı. Paris Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Maret’nin yanında seramik ve fresk çalıştı. 1932’de Türkiye’ye döndü ve Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü (Bugünkü Gazi Üniversitesi) Resim-İş Bölümüne öğretmen olarak atandı. Ancak atanmasından kısa bir süre sonra Ankara Atatürk Erkek Lisesi’ne tayini çıkınca istifa ederek tekrar İstanbul’a döndü. Ardından 1934’te tekrar Paris’e gitti ve iki yıl daha Paris’te kaldı. Dönüşünde 1937’de Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek fotoğraf atölyesini kurdu. Bir süre fotoğraf ve afiş atölyelerinde çalıştı. Türk Sanatında önemli grup hareketlerinden birisi olarak “d Grubu” nun kurucu üyeleri arasında yer alan Zeki Faik İzer 1948-1952 arasında Akademi Müdürlüğü görevinde bulundu ve bu görevi sırasında Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. İzer’in başlangıçta çıplak konulu ve figüre bağlı çalışmaları, 1950’lerde ve onu izleyen yıllarda Soyut-Dışavurumcu/Lirik-Soyut yönde gelişim göstermiştir. 1960’dan sonra doğacı figüratif resmi son bulur ve Soyut Lirik dönemi başlar. Bu dönem çalışmalarında, kaligrafik imgelerden hareketle renk ve biçim ilişkilerini irdelediği ve daha sonra müzik bağlantılı kompozisyonlara yöneldiği görülür. Coşkulu boyama ve çizime yönelik renk, tuş, biçim ve çizgi araştırmaları, resimlerindeki ritmik devingenliği ve “kendiliğindenliği” de beraberinde getirmiştir. 1970 sonrası çalışmalarında kolaj denemeleri yer alır. 1980’lerde Orta Asya ve Selçuklu halılarındaki geleneksel motiflerle resimlerindeki soyut imgelemlerin birleştiği büyük boy duvar halıları üreten Zeki Faik İzer, resim sanatının sınırlarına kadar giderek kendine doğru görünen yönde araştırmalarını sürdürmüştür. Kendi kuşağı içinde uluslararası ödüller alan ve yabancı müzelere eserleri giren birkaç sanatçımızdan birisidir. 1958’de Philedelphia Güzel Sanatlar Müzesi’ne, 1963’te Avusturya Linz Müzesi’ne eserleri giren İzer, 1942’de 4. ve 1955’de 16.Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde birincilik ödülleri ile 1961’de New York Guggenheim Sergisi’nde Türkiye bölümü birincilik ödülünü kazanmıştır. 1988 yılında İstanbul’da vefat etmişti.

Starting Bid: 1,250 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 300 TL

previous
Go to Page: / 24
next