CDV of B.Kargopoulo Constantinople / Arkası yazılı 1866 tarihli erkek tip, 10,5 x 6,5 cm