CDV of B.Kargopoulo Constantinople / Arkası Rumca yazılı 1866 tarihli erkek tip, 10,5 x 6,5 cm