Cabinet Photo of Ottoman soldier / Madalyalı Osmanlı askeri kabin fotoğrafı 29x20 cm