Cabinet Photo of Ottoman soldier / Madalyalı Osmanlı askeri kabin fotoğrafı 17x12 cm