Ermenice yazılı

Cabinet photo of APOLLON Constantinople / Yabancı Ermeni tip kabin fotoğrafı, 17x11 cm