Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Kutlama için giydirilmiş çocuk ve Osmanlı tipler kabin fotoğrafı, 17x11 cm