Nadir Rumca yazılı

Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Rumca yazılı, Osmanlı tip kabin fotoğrafı, 17x11 cm