Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Osmanlı askerleri kabin fotoğrafı, 17x11 cm