Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm