Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Madalyalı Osmanlı tip kabin fotoğrafı, 17x11 cm (Arkası; 1318 (1902) Enver efendi kardeşimize yadigarımdır.Erkan-ı harbiye Umumiye resmi hanesinde görevli süvari mülazımı" yazılı