Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Çerkez askerler ve Osmanlı tipler kabin fotoğrafı, 17x11 cm