Hurşit Paşa / Denizcilik

Cabinet photo of PHEBUS Constantinople / Bahriye Nazırı Hurşit Paşa'nın kabin fotoğrafı, 22x13 cm