Cabinet photo of Abdullah Freres Constantinople / Madalyalı Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm