Cabinet photo of PHEBUS Constantinople / Madalyalı Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm (Arkası Osmanlıca yazılı)