Cabinet photo of Abdullah Freres Constantinople / Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm (Arkası Osmanlıca yazılı)