Cabinet photo of P.Sebah Constantinople et Caire (Egypt) Din adamı kabin fotoğrafı, 17x11 cm (Arkası yazılı)