Nadir Editör

CDV of D.Michailides Andrinople (Edirne) Din adamları, 10,5 x 6,5 cm