Tıp Tarihi

Photo Resna kabin fotoğrafı;
1) Ortada 2. Ordu Sıhhiye Başkanı Refik Münir (Paşa)

2) Hemen solunda Türk bilim insanı, askeri hekim Tevfik Sağlam (Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu ve önderidir. 1948- 1963 yılları arasında derneğin başkanlığını yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi eski rektörlerindendir (1943- 1946). Türkiye’deki ilk Akciğer Hastalıkları (Fitzyoloji) kürsüsünü kuran kişidir.)

3)Solda ise Süreyya Ali bey (muhtemelen doktor)