Sakızlı Ahmet Esat Paşa fotoğrafı, üzeri Ermenice yazılı, 10,5 x 6,5 cm