Arkası "Calya hanıma, 20 Mart 1333 Selahaddin" yazılı Madalyalı Osmanlı askeri fotoğrafı 14x9 cm