Cabinet photo of Ottoman Sheikh al-Islam, arkasında "İttihad ve Terakki'nin devrimci Şeyhülislamı olabilir" yazılmış, 23x15 cm