Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of G.Donatossian Baghdad (Bağdat - Irak) Osmanlı askeri kabin fotoğrafı 17x12 cm (Arkası Osmanlıca ithaflı)