Cabinet photo of N.Meraklı Constantinople -Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm