Nadir Editör / Ermenice yazılı

CDV of N.Meraklı Constantinople - Asker kıyafetli çocuk, 10,5 x 6,5 cm (Arkası, Ermenice ve Osmanlıca yazılı)