Nadir Ermeni Editör

CDV of Tchamlidja Scutari Constantinople - Kadın ve çocuğu, 10,5 x 6,5 cm (Arkası Ermenice yazılı)