Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of Garabed Solakian Konia (Konya) - 1913 Denizci çocuk tip kabin fotoğrafı, 17x11 cm