Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of Garabed Solakian Konia (Konya) - Osmanlı tip kabin fotoğrafı, 17x11 cm