Nadir Editör / Ermenice yazılı

CDV of K.Abdoullah Constantinople - Osmanlı tipler, 10,5 x 6,5 cm