Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of Agob C.Boyadjian Alexandrette (İskenderun) Madalyalı Osmanlı askeri kabin fotoğrafı