Nadir Editör

CDV of Photographie Orientale ADANA, Erkek tip, arkası Ermenice yazılı, 10,5 x 6,5 cm