Nadir Editör

Cabinet photo of F.W.Krabow Smyrne (İzmir) Osmanlı tip kabin fotoğrafı