Nadir Editör

Cabinet photo of A.Zilpoche Smyrne (İzmir) Osmanlı tip kabin fotoğrafı