Nadir Editör

Cabinet photo of N.Pantzapoulos Athenes Smyrne (İzmir) Osmanlı tip kabin fotoğrafı