Üzeri Osmanlıca "İstiklal harbi hatıratından, Erzurum Karskapu 23/5/1338" yazılı (1920) nadir kartpostal