Panorama de la Guerre Balkanique - Balkan Harbine ait 10 sayfadan oluşan ve her sayfası tamamen görselli albüm, 40x28 cm (Haliyle - Please look at condition)