Eğitim Tarihi

1316 yılı (1900) Şam Askeri Rüştiye Mektebi, Kamil efendi oğlu Mehmet Tevfik efendiye verilmiş diploma sureti, 57x41 cm