Ermeni Tarihi / Müzik - Gramofon

S.Kapamadjian Gramophone et Disque, article d'eclairage par le gaz electricite, Telephone Constantinople antetli kağıt ve kağıdın arkasına zımbalı ilgili işlemin ticari tasdik belgesi