Tütün Tarihi

Mudiriet de la Regie Co-Interesse des Tabacs de l'Empire Ottoman antetli zarf ve aynı antetli 1918 tarihli işyeri kağıdı