Yeni Mektepliler Pazarı, AK-ÜN Kitaphanesi Beyazıt İstanbul antetli zarf