Bankacılık

Banque Imperial Ottomane - Monastir (Manastır Osmanlı Bankası) antetli Manastir olarak postadan geçmiş zarf