Eğitim Tarihi / KODAK

KODAK a l'exposition Universelle de Paris 1900 antetli, Beyrut Mekteb-i Sultaniyesi (Lycee Imperial Ottoman) müdürü Ahmed Hazim Bey'e göndermilş 1903 damgalı zarf (Üzeri çizilerek Adana Turquie d'Asie yazılmıştır)