Osmanlı devleti Hariciye Nazırı Asım Turgut bey tarafından Viyana'da bulunan eşine gönderilmiş, 1930 Sivas Demiryolları pullu, 21.12.1930 Ankara damgalı zarf ve içindeki 2 sayfa mektubu..

Mustafa Asım Turgut ya da Mustafa Asım Bey (1870-1937) Osmanlı Devleti'nin son döneminde hizmet vermiş bir devlet adamıydı.
Mustafa Asım Bey 1870 yılında doğdu. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908 yılında Stokholm Elçiliğine atandı. Temmuz 1908-Şubat 1909 tarihleri arasında bu görevi sürdürdükten sonra 1909 yılında Sofya elçiliğine getirildi. Haziran 1909-Ekim 1911 tarihleri arasında bu görevde kaldı ve 1911 yılında Hariciye Nazırı oldu. Ekim 1911-Temmuz 1912 tarihleri arasında 1 yıla yakın bir süreyle bu görevi sürdürdü. Daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında Ocak 1914-Şubat 1916 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'nin Tahran büyükelçisiydi. Daha sonra Viyana Büyükelçiliği yapan Mustafa Asım Bey görevden ayrıldıktan sonra bir süre Viyana'da yaşamaya devam etti. Cumhuriyetin ilanından sonra 1932 yılında Türkiye'ye geri döndü.
1937 yılında vefat eden Mustafa Asım Turgut kadın yüzücü Leyla Asım Turgut'un babasıydı.