Osmanlı dönemi pullu postadan geçmiş zarf (damga okunamadı)