CUMHURİYET

"Hasan Sabri Lahoğlu Import-Export" antetli, Ag kaşeli, İsmet İnönü 10 kuruş per pullu, ilave Merinos Koyunları ve Milli Müdafaa pullarla 1944 Savaş döneminde Mösyö Emil BANİKER İsviçre'ye gönderilmiş ariveli zarf