GAZIAINTAB

"Mr.MERRILL N.ISELY American Mission Ghazi Aintab, Turkey" antet kaşeli, 1926 Londra 5 kuruş tek pulla, 7.6.1927 GAZİANTEP GAZIAINTAB 3 çift lisan (Ağaoğulları Kataloğunda 3 numaralı damga yoktur, 2 numaralı damga zarf üzerinde görülmemiştir, fragman üzerinde R gösterir) damgayla İstanbul American Bible House'a gönderilmiş zarf, İSTANBUL çift lisan makine damgası ariveli