OSMANLI

Devleti Aliye Posta Telgraf ve Telefon Nezareti kapama etiketi damgasız kullanılmamış