OSMANLI

Şehremaneti 15 kuruş DBL temizlik rüsumu 11 pulluk serinin en büyük valörü (Süleymaniye katalog no 1167)