8.1.1928 İSTANBUL PAKET 7 MERSULE DAİRESİ damgayla, Londra 5 k ve 200 k, Ayyıldız 18,50 k per pullarla ve 5 k ilave Haydarpaşe Rıhtım ve Liman Paket postası pullu, Kilis'e gönderilmiş paket sevk varakası GAZİANTEP GAZİ AİNTAB çift lisan taramalı (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) güzergah ve KİLİS çift lisan varış damgalı (Numarası okunmuyor, ancak 1 ise Ağaoğulları kataloğu sadece fragman üzerinde R gösterir, zarf üzerinde göstermez, 2 ise RR gösterir), ayrıca negatif mühürlü