19.12.1927 İSTANBUL PAKET 5 MERSULE DAİRESİ damgayla, Londra 2 k, 50 k ve 200 k pullarla 200 kuruş x 2 en büyük valör dahil, Samsun'a gönderilmiş paket sevk varakası SAMSUN SAMSOUN 1 çift lisan damgalı (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) negatif mühürlü